Hur överför jag till eller delar jag en patient med en kollega?

Med Physitrack kan du överföra en patient till eller dela en patient med en annan terapeut eller ärendehanterare.

Obs ! Din kollega måste ha ett Physitrack-konto för att kunna använda den här funktionen.

Överför patienten överför patienten till en annan terapeut eller ärendehanterare och tar bort den från ditt Physitrack-konto..

Dela patienten delar patienten med en annan terapeut eller ärendehanterare samtidigt som patienten finns kvar i ditt Physitrackkonto.

  • Gå till 'Patienter'

  • Klicka på patienten som du vill överföra / dela.

  • Klicka på knappen patientinställningar längst upp till höger på skärmen.

  • Klicka på Överför patienten knappen.

  • Skriv in terapeutens e-postadress och välj om du vill överföra eller dela patienten.

  • Klicka på 'Fortsätt' för att avsluta.

Patienten kommer nu att få ett mejl för att bekräfta denna överföring / delning till den nya terapeuten. När patienten har bekräftat åtgärden överförs patient till eller delas med den andra terapeuten. 

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss