Testa ditt system för Physitrack Telemedicin

  1. Se till att du har en fungerande kamera och mikrofon.
  2. Se till att du använder en modern webbläsare, till exempel Chrome, Firefox, Safari eller Microsoft Edge. IE11 stöds inte.

  3. Se till att du har en stabil och ganska snabb internetanslutning.
  4. Kör systemtest av Physitrack Telemedicin. Testen är tillgäng på engelska.
  5. Om du får fel i testet, se Felsökning av Physitrack Telehealth Felsökning av videosamtal.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss