Hur spårar jag patientens framsteg

Om du har tilldelat ett träningsprogram till en patient, så att du har aktiverat följsamhetsspårningen och/eller bifogat enkäter, kan du följa patientens framsteg i realtid.

  1. Gå till sidan Patienter.
  2. Klicka på patienten vars framsteg du vill se. Du kommer att se skärmen nedan.
  3. Om din patient har följt flera program, kan du välja det programmet som du vill se resultaten för.
  4. För att se detaljerna för en specifik dag, flytta musen över den dagen. För att se detaljer för en specifik vecka, klicka på ikonen Visa detaljer för att se en utskrivbar version med alla detaljer.

Exporter av data

Du kan också exportera patienters data som kalkylblad för användning i ditt patienthanteringssystem eller forskning:

  1. Klicka på Patientinställningar
  2. I fönstret Patientinställningar ("popup"), klicka på Ladda ner patientdata ikonen
  3. Välj den data som du vill ladda ner och klicka på knappen Ladda ner.
  4. All patientdata är snyggt organiserad som separata kalkylblad i en zip-fil.
  5. Dessa kalkylblad kan sedan användas för vidare analys i olika programvaror, eller för att spara i dem i patientregistret.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss