Avancerad söksyntax

Att hitta rätt övningar kan vara lite knepigt i ett bibliotek som nu har över 16 000 övningar (på engelska). Det förstår vi. Nedan hittar du en rad smarta söksätt som du kan använda för att söka mer effektivt och få bättre sökresultat. Det finns två avancerade sökalternativ som du kan använda var för sig eller i kombination:

 1. Frassökning - används om ditt sökbegrepp består av två eller flera ord och du vill hitta övningar som har just dessa ord (eller ordkombinationer) i exakt den ordning du skrev in dem.
 2. Minustecken som exkluderande operator - används när du vill ange ett visst ord som du vill exkludera från sökresultaten för att filtrera bort övningar som innehåller just det ordet.

Frassökning

Använd för att söka efter ord i en särskild ordning.

Frassökning innebär att orden sätts inom citattecken ( " ). 

Till exempel, sökningen  "vadstretch" ger som svar en övning, om den innehåller “vadstretch" i  namnet, övningstexten eller som sökord. 

 • Sökningen är inte skiftlägeskänslig. (Gör alltså inte skillnad mellan stora och små bokstäver)
 • Stavfelstolerans är inaktiverad. Om du gör ett stavfel kommer du sannolikt inte att se några sökträffar.
 • Automatisk pluralisering är inaktiverad. Så om du söker på "tåhävningar" kommer söket inte att ge "tåhävning" som svar.
 • Du kan kombinera en fras (med dubbla citattecken) med vanlig söktext, t.ex. "tåhävning" stöd

Exempel:

 • "vadmuskler" hittar alla övningar som ordagrant innehåller "vadmuskler" i  namnet, övningstexten eller som sökord. Obs: texten matchar inte längre automatiskt plural- eller singularversioner, t.ex. "vadmuskel" matchar inte en sökning på "vadmuskler"
 • "tåhävning" hittar alla övningar som ordagrant innehåller denna text i namnet, inom övningstexten eller som sökord.

Minustecken

Exkludera vissa sökord från sökningen.

 • För att utesluta ett ord från sökningen skriver du ett minustecken ( - ) framför det ordet som du vill undvika.
 • Sökmotorn tolkar minustecknet (- ) som uteslutande endast då när du sätter det i början av ett ord.
 • Ett minustecken (- ) inom citattecken (" ) tolkas inte som en exkluderande operator.
Exempel:
 • knäböj -vikt matchar bara övningar som innehåller "knäböj", men inte "vikt(er)".
 • knäböj-vikt matchar övningar som innehåller “knäböj” och “vikt(er)” (ingen uteslutning sker, eftersom minus (-)  står i mitten av orden).
 • -vikt matchar alla övningar utom de som innehåller “vikt(er)”.
 • -vikt knäböj matchar övningar som innehåller  “knäböj”, men inte “vikt(er)”.
 • "-vikt" (observera dubbla citattecken) matchar övningar med “-vikt” (ingen uteslutning utförd).

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss