Vilka språk finns Physitrack-övningar översatta till?

På Physitrack publicerar vi alla övningar (för närvarande cirka 16 000) på engelska först, varefter vi översätter dem till andra språk och når ut till allt fler människor och samhällen i världen.

Översättning prioriteras utifrån patientens och utövarens behov. Känner du att det saknas ett språk eller en viss övning? Meddela oss!

Physitrack-övningarnas språk Publicerade övningar
Engelska 16 578
Arabiska 2 442
Bahasa indonesiska 6 042
Holländska 5 909
Finska 9 545
Franska 4 271
Tyska 7 418
Hindi 367
Italienska
6 513
Japanska 5 532
Koreanska 5 535
Polska 2 679
Portugesiska 6 330
Spanska 5 729
Svenska 14 542
Turkiska 3 163

Patientapp (PhysiApp®)

Om en patients iOS- eller Android-enhet är inställd på något av ovanstående språk*, kommer användargränssnittet att visas på detta språk. Om övningen är tillgänglig på detta språk kommer även den automatiskt att visas på detta språk (annars kommer den engelska versionen att visas).

* Gäller för alla visade språk utom hindi. Vi arbetar fortfarande med det här användargränssnittet och kommer att lägga till det så snart som möjligt.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss