Vilka språk finns Physitrack-övningar översatta till?

På Physitrack publicerar vi alla övningar (för närvarande cirka 17 000) på engelska först, varefter vi översätter dem till andra språk och når ut till allt fler människor och samhällen i världen.

Översättning prioriteras utifrån patientens och utövarens behov. Känner du att det saknas ett språk eller en viss övning? Meddela oss!

Physitrack-övningarnas språk Publicerade övningar
Engelska 17 071
Arabiska 2 491
Bahasa indonesiska 6 035
Holländska 7 037
Finska 9 723
Franska 4 381
Tyska 8 203
Hindi 367
Italienska
6 673
Japanska 5 529
Koreanska 5 532
Polska 2 679
Portugesiska 6 330
Spanska 6 303
Svenska 14 641
Turkiska 4 209

Patientapp (PhysiApp®)

Om en patients iOS- eller Android-enhet är inställd på något av ovanstående språk*, kommer användargränssnittet att visas på detta språk. Om övningen är tillgänglig på detta språk kommer även den automatiskt att visas på detta språk (annars kommer den engelska versionen att visas).

* Gäller alla språk som visas utom hindi, japanska och koreanska.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss