Hur ändrar jag parametrar för flera övningar samtidigt?


För att spara tid kan du snabbt ställa in flera parametrar för flera övningar samtidigt.

TÄndra flera parametrar för flera övningar samtidigt

 • se till att du är i programredigeraren
 • klicka på knappen Ändra parametrar längst ned till höger

 • ett formulär visas, med ett separat fält för varje parameter som du vill ändra::
  • klicka på en övning för att (av)välja den
  • skriv in de nya parametrarna i formuläret
  • klicka på Tillämpa på vald eller Tillämpa på omarkerad för att tillämpa de nya parametrarna
  • klicka på Klar för att spara ändringarna

Tips: I veckoläget kan du klicka på dagrubriken för att (av)välja alla övningar på en viss dag.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss