Ändra titel och beskrivning av en övning

Alla övningar i Physitrack-biblioteket är skrivna av och inspelade under kontroll av experter inom sitt område. Men du kanske vill använda en av våra övningar under en annan titel eller med en annan beskrivning. Det kan hända att du tycker att en övning är lättare att hitta på ett annat sätt, eller så kanske du vill använda din egen uppsättning instruktioner. Med Physitrack kan du enkelt ändra både titel och beskrivning av en övning.

Ändringar du gör i övningar i Physitrack-biblioteket kommer att gälla för alla träningsprogram u tilldelar från det ögonblick du sparar ändringen/ändringarna. Vill du göra en ändring från programredigeraren, till exempel för en enskild patient? Använd då fältet Ytterligare instruktioner.Mer information

Observera att ljudinstruktionerna inte uppdateras när du ändrar beskrivningen av en övning. Be din patient stänga av ljudet eller inte uppmärksamma den talade texten.

1
Gå till Bibliotek > Övningar och klicka sedan på ikonen Redigera i övningen som du vill redigera. Alternativt kan du också öppna en övning först genom att klicka på miniatyrbilden och sedan på pennknappen.
2
Ändra övningens titel och/eller beskrivning efter eget tycke och klicka på Spara ändringar.
3
Klicka på Återställ till fabriksinställningar om du vill återställa titeln och beskrivningen av övningen till Physitrack-systemets standardinställningar.

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss Kontakta oss